رزومه

تحصیلات  

مدرک رشته تحصیلی محل تحصیل
دکترا مدیریت رسانه دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

کتاب

 • مدیریت رسانه (مفاهیم، رویکردها و نظریات). (1396)، طاهر روشندل اربطانی، سید مهدی شریفی، سمیه لبافی، انتشارات دانشگاه تهران
 • همگرایی رسانه ایی.(1397)، سمیه لبافی، امیر مختاری، محدثه عقبایی، ترجمه، انتشارات دنیای اقتصاد
 • Iranian Data Protection Policy in Social Media; An Actor-Network Theory Approaches. (2020). Somayeh labafi, Chapter book in “Contemporary application of the actor network theory”, palgrave mcmillan
 • Teaching Media management: A curriculum development. (2018), Taher roshandel arbatani, somayeh labafi, datis khajehian, seyed mehdi sharifi, Media XXi publishing
 • Competitiveness of Small Media Firms. (2017), Somayeh labafi, Williams Idongesit, Chapter book In “Competitiveness in Emerging Market: Market Dynamics in the Age of Disruptive,Technologies”, springer
 • Impact of Media Richness on Reduction of Knowledge-Hiding Behavior in Enterprises. (2017), Labafi Somayeh, Khajehian Datis, Williams Idongesit, chapter book In Evaluating Media Richness in Organizational Learning, IGI publication

مقاله انگلیسی

 • Media Innovation and its Influence on Regulation and Policymaking in the Social Media Sector (2019), labafi somayeh, Tokbaeva Dinara, European journal of international management, (Under review).
 • Social media policy in Iran; A stakeholder’s analysis (2019). Somayeh labafi, Williams idongesit, policy and internet journal. (Under review).
 • Media Entrepreneurship and Web 3.0, the way passed, the way forward (2019), salamzadeh yashar, Williams Idongesit, labafi somayeh, AD- Minister journal, 34(34), pp 7-13
 • Green supply-chain management and green purchase intention, the role of green brandequity (2019), somayeh labafi, yashar salamzadeh, mahdieh jalalpoor, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, ISSN: 2357-1330, pp 23-33
 • Knowledge Hiding as an Obstacle of Innovation in Organizations: A Qualitative Study of Software Industry (2017), Labafi, Somayeh ,  Ad-minister journal (ISSN: 1692- 0279), indexed in Web of Science  , Vol 30, pp 131-148
 • Effects of Social Media on the Environmental Protection Behavior of the Public (Case Study: Protecting Zayandeh-Rood River Environment) (2016), Roshandel Arbatani Taher, Labafi Somayeh, Robati Maryam, international journal of environmental research ( ISSN: 1735-6865 ) ,indexed in Web of Science  , Vol 10, No 2 , pp 237- 244
 • Challenges of News Policy in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB): A Qualitative Study (2016), Labafi Somayeh, Omidi Afshin, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.  6, No.2, pp 184–195
 • Social Representations of Iranian Transsexual People in the Media: A Thematic Analysis (2016), Roshandel Arbatani Taher, Aqili Seyed Vahid, Labafi Somayeh, Omidi Afshin , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences ,Vol. 6, No. 5, pp 273-284
 • Explaining audience attitude toward religious media (Case study)(2015), Roshandel Arbatani Taher, Labafi Somayeh, journal of sociological research, vol 6, No 1, pp 92-103
 • A study of the effect of user s thinking style on the usage type of internet social network (evidence from Iran) (2013), Roshandel Arbatani Taher, Labafi Somayeh, Atafar hamide, International journal of management sciences and business research, vol 2, issue 12, PP 108-117
 • Conceptualizing media policy: The factors, process and venue (2012),Roshandel Arbatani Taher, Labafi Somayeh, Khajeean Datis , interdisciplinary journal of contemporary research in business , vol 4, No 5, pp 936-947
 • Provide a Model for Policy in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (Case study: IRIB), (2011), Roshandel Arbatani Taher, Razi Hosein, Labafi Somayeh , Mass communication and journalism journal, Vol 1, No 1, PP 48-60

مقاله فارسی

 • الگوی ترویج صفحه‌نمایش دوم جهت درگیر سازی مخاطب با محتوا (1399)، لبافی سمیه، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، دوره 5، شماره 20، (در دست انتشار)
 • نگاشت شبکه تداعی های برند ایرانداک با استفاده از ابزار نقشه مفهومی برند(1399)، لبافی سمیه، جاهدی پدرام، فصلنامه مدیریت برند، دوره 5، شمار 4، پذیرش شده(در دست انتشار).
 • شناسایی حوزه­های موضوعی پژوهش­های سیاست­گذاری رادیو-تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب (1398). لبافی، سمیه، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، شماره 26(4).  27-60
 • رسانه و سلامت: شناسایی و تحلیل چارچوب های خبری در بازنمایی رسانه ای بیماری ام اس(1398)، خواجه ئیان داتیس، لبافی سمیه، امیدی افشین، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره 46، 67-88
 • ارائه الگوی مدیریت خبر رسانه ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آئینی(1398)، شریفی سید مهدی، لبافی سمیه، رادمنش بهاره، میاحی رحمان، فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، شماره 4، 11-30
 • شناسايي ويژگي هاي نظام بازاريابي محتواي زنانه در صنايع خلاق(1398)، شریفی سید مهدی، لبافی سمیه، یادگاری محمد حسن، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 11 ، شماره 2 ، ص 319-340
 • آسیب شناسی سیاستگذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران (1397)، شریفی سید مهدی، مرزبان بیتا، لبافی سمیه، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی، شماره 34، ص 251-268
 • طراحی الگوی تسهیل‌گرهای همگرایی تکنولوژیک در ساختار معاونت فنی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(1397) ، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های ارتباطی، لبافی سمیه، امینی مجید، دوره 25، شماره 93، 29-52
 • الزامات به کار گیری رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران های پزشکی(1397)، سید مهدی شریفی، سمیه لبافی، شیما نعمت ا… زاده، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره 8، شماره 4، ص 387-400
 • خط مشی گذاري در رسانه هاي دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه(1397)، پور عزت علی اصغر، لبافی سمیه، سیاح احمد، حسینی الهام، فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سیاست، سال هفتم، شماره  2، ص 9-33
 • بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی(مطالعه موردی)(1396)، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات رسانه ای، لبافی سمیه ، روشندل اربطانی طاهر، محمدی داوود، دوره 12، شماره 3، ص 103-114
 • پیشران ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی (مطالعه موردی : سازمان های فرهنگی شهر اصفهان) (1395)،لبافی سمیه،ابویی اردکان محمد، فصلنامه علمی -پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 9 ، شماره 2، ص 117-150
 • طراحی و تبیین مدل سیاستگذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین(مطالعه موردی: سیمای جمهوری اسلامی ایران) (1394) ، روشندل اربطانی طاهر، پور عزت علی اصغر، عقیلی سید وحید، لبافی سمیه، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی، شماره 28 ، ص 109-137
 • ارائه مدل زمینه ای اشتراک دانش در شرکت ها (موردی شهر اصفهان) (1394)، قلی پور آرین، لبافی سمیه، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های منابع انسانی،دوره 5 ، شماره 1 ، ص 1-23
 • تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی(صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران)(موردی شهر اصفهان) (1393)، روشندل اربطانی طاهر، لبافی سمیه، جلال پور مهدیه، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دین و ارتباطات، شماره 45، ص 55-88
 • شناسايي عوامل حياتي موفقيت تفكر راهبردي در ديدگاه مديران سازمان هاي فرهنگي شهر اصفهان(1393) ، ابويي اردكان محمد ، لبافي سمیه ، آذر پور سمانه ، مهديه جلال پور  ،  فصلنامه علمی – پژوهشی مديريت اجرايي، سال ششم، شماره 11،   ص 13-34
 • بررسي آسيب شناسانه فرايند سياست‎گذاري در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران(1391) ، روشندل اربطانی طاهر، رضي حسین، لبافي سمیه، فصلنامه علمی – پژوهشی مديريت دولتي ، شماره 10،  ص 79-100
 • بررسی مشکلات زنان در ورود به شبكه هاي علمي مردانه در محيط هاي دانشگاهي(1391) ، قلي پور آرین،  لبافي سمیه، جلال پور مهدیه ، فصلنامه علمی – پژوهشی زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)، شماره 37،   ص 43-63
 • شناسايي عوامل تاثير گذار در پرورش كارآفريني سازماني در سازمان هاي رسانه اي (1391)، خواجه ئيان داتیس، لبافي سمیه، جلال پور مهدیه  ، فصلنامه رسانه، شماره 89،  ص 143-154
 • تبيين عوامل موثر بر فرايند سياست گذاري رسانه اي در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (1391)، روشندل اربطاني طاهر، لبافي سمیه ، فصلنامه رسانه، شماره 86،   ص 149-131
 • موسسات رسانه ای به عنوان یک حوزه تحقیقاتی (1389)، میناوند محمد، لبافی سمیه، فصلنامه اندیشه رسانه، شماره 12

مقاله کنفرانس

 • Factors Affecting Entrepreneurship Opportunity Recognition in Platform Businesses (2019), labafi somayeh, Dinara Tokbaeva, Mohadese oghbaee, International media management academic association(IMMAA) conference, Doha, Qatar
 • Open data policies in social media industry, a model for convergence of views (2019), Labafi, somayeh. Williams Idongesit, European Media Management Association (EMMA) conference, Limassol, Cyprus
 • Green supply-chain management and green purchase intention, the role of green brandequity (2018), somayeh labafi, yashar salamzadeh, mahdieh jalalpoor, international conference on business sustainability and innovation, University USM, Malaysia
 • Advertising in Social Media: A theme analysis of networking capability, image transferability, and personal extensibility (2017), labafi somayeh, European Media Management Association (EMMA) conference, Ghent University, Belgium
 • Why hiding knowledge in knowledge-based organizations? (case study: organizations in iran) (2016), labafi somayeh, International Conference of Research in Innovation and Technology, Amirkabir University of Technology, Iran

فعالیت های علمی بین المللی

 • ادیتوری شماره ویژه مجلهAD- minister ؛ نمایه شده در پایگاهweb of science با موضوع:“Media Entrepreneurship in Web 3.0: Business Models, Strategies and co-creation in startups”
 • داور مجلهJournal of Media Management and Entrepreneurship
 • داور مجلهAD minister ، نمایه شده در پایگاهweb of science
 • داور مجلهBaltic Journal of Management (Emerald publishing)
 • داور مجله International journal of Emerging market (Emerald publishing)
 • داور مجلهGlobal media journal (Canadian edition)  

فعالیت اجرایی

 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- 1398 تا کنون
 • دبیر اجرایی ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات-1397
 • دبیر اجرایی هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات-1398

تدریس

 • مدیریت رسانه مقدماتی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی(ره))
 • مدیریت رسانه پیشرفته (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی(ره))
 • سیاستگذاری رسانه ای (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پردیس البرز دانشگاه تهران)
 • استراتژی رسانه ای (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پردیس ارس دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی(ره))
 • مدیریت رسانه های اجتماعی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
 • زبان تخصصی(پردیس فارابی دانشگاه تهران)

پروژه

 • مجری پروژه ” سنجش ذهنیت و تجربه مواجه کاربر ایرانی در رسانه‎های اجتماعی از ایفای مسئولیت‎اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)”، کارفرما: ستاد اجرایی فرمان امام(ره)(1398).
 • مجری پروژه “برنامه‌ریزی استراتژیک تبلیغات برای ارتقای ارزش ویژة برند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)” کارفرما: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (1397)
 • مجری پروژه ” شناسایی مفاهیم، رویکردها و حوزه های موضوعی سیاستگذاری رادیو-تلویزیونی” کارفرما: دانشگاه صدا و سیما (1397)
 • مجری پروژه ” پالایش تبلیغات و المان های شهری با محوریت مصرف فرهنگی” ، کارفرما: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(1396)
 • همکاری در پروژه “مدیریت بحران در روابط عمومی“،کارفرما : شرکت برق خوزستان(1396)
 • مجری پروژه “تبیین راهبردهای رسانه­ای بنیاد ملت در مواجهه با فضای مجازی به منظور انجام مسئولیت اجتماعی بانک ملت”، کارفرما: بانک ملت (1395)
 • همکار اصلی در پروژه “آسیب‌شناسی، ارزیابی و نیازسنجی تولید، عرضه و توزیع محصولات قرآنی کودک و نوجوان“، کارفرما: شورای عالی انقلاب فرهنگی(1395)
 • مجری پروژه “طراحی مدل سیاستگذاری در اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی”، کارفرما: اتحادیه رادیو تلویزیون های  اسلامی(1394)
 • همکار اصلی در پروژه “مسئله پژوهی نظام خانواده“، کارفرما:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان (1392)
 • مجری پروژه “تدوین سند گروه مطالعات فرهنگی“، کارفرما: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان، (1390)

راهنمایی و مشاوره پایانامه

 • توسعه الگوی سیاست گذاری سازمان صداوسیما با کاربست داده های رسانه های اجتماعی، محمد حاتمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1399
 • بررسی قابلیت استفاده از داده های کاربران توئیتر در ارزیابی اثربخشی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، رضا عیوضی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)،1399
 • شناسایی محدودیت ها و موانع پیاده سازی سیاست خودتنظیمی در پلتفرم های رسانه‌ای ایرانی، امیر حسین کهوندی فاضل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، 1399
 • شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح درگیری کاربران در رسانه های اجتماعی شبکه پرس تی وی ( مطالعه موردی: فیسبوک )، حبیب عبدالحسین، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1398
 • ارائه روش‌های اجتماعی سازی و نهادینه‌سازی سیاست‌های تولید محتوا در بدنه ذینفعان داخلی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، رضا کارگر، کاربردی، دانشگاه صدا و سیما، 1398
 • شناسایی موانع موجود در جذب نیروی انسانی خلاق  در بخش خبر سازمان صدا و سیما ( مطالعه موردی: بخش خبر شبکه استانی آذربایجان شرقی)، ابوالفضل کیانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1398
 • بازمهندسی فرایند تدوین استراتژی های اصلی صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران، محمد ناصری فر، کاربردی، دانشگاه صدا و سیما، 1398
 • آسیب شناسی سیاستگذاری برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی در ایران، زهرا خلیلی، کاربردی، دانشگاه سوره، 1398
 • طراحی الگوی کسب‌وکار شبکه اجتماعی ماهیگیری براساس «بوم مدل کسب‌وکار»، مصطفی صباغی، کاربردی، دانشگاه سوره، 1398
 • شناسایی عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت کاربر در شبکه های اجتماعی علمی (مورد مطالعه: ریسرچ گیت)، مصطفی ملکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)،1397
 • شناسایی عوامل موثر بر ترویج صفحه‌ نمایش‌دوم جهت افزایش تعامل مخاطبان با تلویزیون در افغانستان ؛ مورد مطالعه شبکه‌های خصوصی(طلوع،راه‌فردا و یک)، امرالله تقوا، کاربردی، دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 1397
 • راهکارهای انگیزش کارکنان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در فرایند تسهیم دانش به کمک تکنیک‌های بازی­وارسازی، توحید سلطانی، کاربردی، دانشگاه صدا و سیما، 1397
 • شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در برندینگ رسانه ای شرکت ایران خودرو، قاسم شاداب، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397
 • عوامل موثر بر شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت بازی های رایانه ای، شیما نعمت الله زاده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397
 • شناسایی فرصت در استارت آپ های رسانه ای، زهرا عقبایی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1397
 • آسیب شناسی فرایند سیاستگذاری صنعت موسیقی، محسن شهمیرزادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397
 • طراحی و تبیین چهارچوب سیاست‌گذاری برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پرستو زرکی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1397
 • شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از اپلیکیشن های پیام رسان داخلی (مورد مطالعه پیام رسان سروش)، وحید خالقی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397
 • آسیب شناسی تبلیغات در فضای مجازی با تاکید بر اینستاگرام، دیبا هنرمند، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397
 • طراحی مدل ساختار سازمانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به همگرایی تکنولوژیک (مطالعه موردی معاونت فنی سازمان صداوسیما)،  مجید امینی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396
 • بررسي رابطه سبك رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان در سازمان رسانه ای، مطالعه موردی: روزنامه وطن امروز، زهرا ترابی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396
 • ارزیابی عملکرد رسانه ای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در جهت توسعه فرهنگی، حمید محمدی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1396
 • تأثير كاركرد  فرهنگ‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي بر رفتار شهروندي‌ سازماني كاركنان سازمان تبليغات اسلامي كشور (مطالعه‌ي موردي: اينستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ)، مجتبی کر، پردیس البرز دانشگاه تهران، 1396
 • آسیب شناسی سیاست های رسانه ای شبکه العالم در ایام برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین حسینی، حامد حسینی ، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1396
 • آسیب شناسی قوانین و مقررات نظارت بر مدیریت تولید محتوا در فضای مجازی ایران، آرتا مرزبان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396
 • تحلیل استراتژیک بازارهای نوپدید رسانه ای ایران بر اساس مدل دلتا، امیر مختاری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1396
 • توسعه مدل کارآفرینی رسانه ای با پارادایم پلتفرمی سازی کسب و کارها، سید مصطفی ثمره هاشمی، کاربردی، پردیس البرز دانشگاه تهران، 1396
 • مطالعه تاثیر نسل های آتی رسانه های تعاملی برکیفیت زندگی شهروندان جامعه با رویکرد آینده پژوهی، حسین رحمانی مهر، بنیادی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396
 • بررسی موانع ایجاد شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در ایران با رویکرد منبع‌نگر، سعید جباری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395
 1. دانش آفرینی شبکه پرس تی وی براساس مدل نوناکا، غلامحسین مرادی ، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395
 2. بررسی نقش و جایگاه مدیریت اثربخش برنامه های صدا و سیمای با تأکید بر برنامه های اقوام ایرانی، سعید دین پرور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،1395