دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فن آوری

امروز در پنل ” فرصت های کسب و کار در صنایع خلاق” در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فن آوری شرکت داشتم. از اعضای این پنل همکار خوبم آقای دکتر خواجه ئیان از دانشگاه تهران، آقای دکتر صلواتیان از دانشگاه صدا و سیما، خانم دکتر موموندی از دفتر اقتصاد فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد و آقای دکتر سلام زاده حضور داشتند. موضوع بحث در این پنل شناسایی موانع و فرصت های پیش روی کسب و کارهای نوپا در صنعت خلاق به ویژه صنایع رسانه ای بود.

موضوعی که بنده مطرح  کردم از بعد سیاستگذاری در صنعت خلاق و به طور اختصاصی صنایع رسانه ای بود که چطور محصولات این صنعت در سال های اخیر جنبه مالیت پیدا کرده و لذا محافظت از آن بواسطه سیاست های درست ضروری است. اگر در گذشته احترام به حقوق معنوی مالک اثر خلاقه یک امر اخلاقی محسوب می شد اما اکنون این موضوع یک امر حقوقی بوده و از بعد سیاستی و حقوقی به آن توجه شده و سیاست های مالکیت معنوی در این راستا در کشورها تدوین شده است. در این پنل بنده از برخی از مشکلات این نوع سیاست ها در صنعت رسانه در کشور صحبت کردم که چطور اسناد سیاستی مانند لایحه “حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی” و ….. می تواند کسب و کارهای این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.

از نکات خوب این پنل آشنایی با سرکارخانم دکتر موموندی بود که از بخش دولتی اهتمام به شناسایی فرصت های کسب و کار در صنایع فرهنگی داشتند و برخلاف اسلاف خود در بخش دولتی، نگاه حمایتی به توسعه اقتصاد فرهنگ به عنوان اقتصاد رهایی بخش داشتند(اقتصادی که در دوران تحریم قابل تحریم نمی باشد).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *